Posted on

Installation av laddstolpe i Göteborg

Är du i behov av innovativa laddningslösningar som en laddstolpe i Göteborg för att underlätta din laddning av din elbil? Då har du kommit rätt! Med exempelvis en Framgångsrik Laddstolpe Göteborg kommer du ha alla dess fördelar när det kommer till den senaste tekniken inom laddningslösningar för elbilar samt hybridbilar. Det ger dig en säker samt snabb laddning. Du slipper långa laddningstider och behöver inte oroa dig för risken av en brand i samband med laddning av din elbil eller hybridbil. Dessutom kommer du ha möjligheten att använda dig av avdrag i form av grön teknik i samband med en installation.

Avdrag vid installation av laddstolpe i Göteborg

I samband med en installation av en laddstolpe i Göteborg får du använda dig av skatteavdrag i form av Grön teknik. Detta innebär att du får göra avdrag för både arbete och material som inkluderas av installationen av en laddstolpe i Göteborg. Maxtaket för avdraget är 50 000 kr per person/år. Detta avdrag infördes dels för att ge gemene man/kvinna möjligheten till reducerade priser samt för att snabbare kunna bidra omställningen till en grönare miljö. Grön teknik avdraget har sina likheter med RUT/ROT avdraget och fungerar i stort sätt på samma sätt, förutom att de kan nyttjas på olika områden.

Rusta upp dig för framtiden

Omställningen till en grönare miljö samt till en mer hållbar framtid är i full gång. Är du i behov av en laddstolpe i Göteborg och vill vara med och bidra till en mer hållbar framtid? Oavsett om du är en privatperson, företag eller bostadsrättsförening så finns det möjlighet till att installera en laddstolpe i Göteborg med avdrag i form av grön teknik. En omställning speciellt när det kommer till bilar tar tid, men ju fortare resurserna läggs på denna utveckling, ju snabbare är vi rustade för framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *